English Language Teaching Assessment

ELTA NEDİR?

ELTA sınavları, CEFR Standartlarına bağlı kalınarak geliştirilmiş, ilkokuldan itibaren her yaşta bireyin katılım sağlayabildiği, seviye, kazanım ve becerilere göre değerlendirmeler yapan, kişilerin başarılarını yükseltmelerini amaçlayan sınav sistemlerinin bütünüdür.

Elta Sınavı Nedir?

NEDEN ELTA?

ELTA öğrencilerin İngilizce alanındaki tüm gelişim süreçlerini tespit eder.
Öğretmenlerin başarılarını ve eksikliklerini tespit ederek onları güçlendirici çalışmalar yapılmasına yardımcı olur.(EMS)
2. Sınıftan 12. sınıfa, dönem başından dönem sonuna kadar öğrencilere uluslararası standartlarda ölçümlemeler yapar. Öğrencilerin eksik konularını ve becerilerini tespit eder.
Üniversitelerde İngilizce sınav ve değerlendirmeleri yapar. Proficiency veya Erasmus sınavları öncesi seviye ve gelişim alanlarını belirler.
İş hayatında; personel alım sürecinde dil becerileri ölçümlenir. Tercihe göre konuşma becerisi ölçümü yüz yüze yapılabilir. Sınavlar online olarak yapılır, tercihe göre yazılı sınav seçeneği mevcuttur.

Değerlendirme Neyi Amaçlar

EMS (ELTA MANAGEMENT SYSTEM)

ELTA Sınavları için özel olarak geliştirilmiş olan EMS ( ELTA Management System ) ihtiyaca yönelik birçok raporlama sağlar.
Sınıflarda homojen yapının oluşması için öğrencilerin eksikliklerine göre etüt planlamaları yapar.
Şirketlerde sınav yapılarak değerlendirilen personellerin dil becerileri raporlanır ve gelişim gösteren personelin süreç takibi sağlanır.

EMS KULLANIMININ ÖNEMİ

ems-kullanim-ve-onemi

SINAVLAR

ELTA Sınav Çeşitliliği
• ELTA C
• ELTA Q
• ELTA U
• ELTA B
• ELTA P

elta-management-system

ELTA-C

ELTA C standart olarak uygulanan ve 3 aşamadan oluşan değerlendirme sınavlarıdır.

1. Efficiency
2. Midterm
3. Final

İlkokul düzeyinden itibaren lise son sınıfa kadar süren bu sınavda öğrencilerin okuma, yazma, dinlediğini anlama ve istenilirse konuşma becerileri ölçümlenir.  Farklı paket seçenekleri de mevcuttur.

ELTA-Q

ELTA Q sınav sistemi toplam iki aşamadan oluşmaktadır.

ELTA C sınav sistemine entegre olarak hazırlanmış olup okuma ve yazma becerilerini ölçümler.

  1. Efficiency
  2. Quiz 1
  3. Midterm
  4. Quiz 2
  5. Final

ELTA-P

Okulunuzda seçmiş olduğunuz yayına göre veya işletmenizde kullanılmak üzere özel olarak hazırlanan bir sınavdır. Okuma ve yazma becerisini  değerlendirmektedir.
Sınav sayısı okulun tercihine ve kademeye göreb hazırlanmaktadır.
Yapılan çalışmalar doğrultusunda basılı ya da online formatta teslim edilmektedir. Online uygulamalar ELTA sistemi üzerinden yapılmaktadır.

ELTA-U

Üniversite ve dengi öğrencilerinin katılım sağlayabildiği uluslararası standartta A2 seviyesinden C2 seviyesine kadar okuma, yazma, dinlediğini anlama ve  istenilirse konuşma becerilerini profesyonel bir şekilde ölçümleyen değerlendirme sınavlarıdır.

ELTA-B

Şirket çalışanları ya da işe alım sürecinde olan adayların güvenilir bir şekilde okuma, yazma, dinlediğini anlama ve istenilirse konuşma becerilerinin, A2  seviyesinden C2 seviyesine kadar ölçümlendiği bir sınavdır.

SEVİYELENDİRME

seviyelendirme

ELTA SINAVLARI NASIL UYGULANIR

Seçilen paket doğrultusunda okul zümre başkanları ile belirlenen sınav tarihlerine göre sınavlar öğrencilerin adına özel olarak hazırlanır ve optikler ile birlikte okullara teslim edilir.

Efficiency ve Quiz sınavları okul öğretmenleri tarafından yapılır. Diğer sınavlar ELTA’ nın uzman eğitmenleri gözetiminde yapılır. Konuşma yetkinlikleri yabancı eğitmenler tarafından ölçümlenir.

Değerlendirme sonuçları 5-7 iş günü içerisinde EMS’ de görüntülenir.

ELTA U ve ELTA B online olarak uygulanır.

SERTİFİKASYON

Final sınavına katılım göstermiş olan öğrencilere CEFR’ a uygunn sertifikalar verilir.

Her final sınavı sonunda hikaye kitabı, rozet, bileklik gibi motivasyon ödülleri ile öğrencilerin bu dili sevmeleri amaçlanır.

Sertifika
Sertifika
Sertifika
Sertifika

AKREDİTASYON

ELTA sınavları Learning House Internationaln Miami/Florida işbirliği ile dünya pazarındaki itibarını güçlendirmiş ve ELTA sınavlarını akredite etmiştir. Amerikan üniversiteleri ile de akreditasyon süreçlerini başlatmıştır.

26 tane Amerikan üniversitesinin tüm online eğitim altyapısını ve içeriğini sağlayan, eğitim sektöründe bir dev olan Learning House International, 6 Amerikan üniversitesinin de uluslararası tek yetkili temsilcisidir.

Join Over 500,000 Students Enjoying Elta Exam Education Now